PRESENTACIÓ

La Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones és una xarxa de quinze entitats amb seu a Barcelona, que treballa per la no-discriminacióde les dones en tots el àmbits, però especialment els objectius pels quals desenvolupa la seva feina són els que tenen relació amb totes les formes de violència entre les dones i el dret de les dones a participar activament  totes les qüestions que tenen a veure amb els drets de ciutadania.

Ens definim com a ONG’S feministes, sense ànim de lucre, i que estem convençudes que la nostra participació a la societat és i ha de ser una participació política, entesa com la voluntat de totes nosaltres a influir en la millora de la societat per que desitgem viure en una societat més lliure i més igualitària per a totes les persones, una societat on la dignitat de les dones no sigui menyspreada i es reconeguin tots els drets i l’aportació que, com a gènere, fem a la societat. Seguir leyendo

“Campanya 50/50 per a la Democràcia: no hi ha democràcia europea moderna sense la igualtat de gènere”

En motiu de les Eleccions Europees d’aquesta primavera, el Lobby Europeu de Dones i la Plataforma Catalana de Suport han preparat la “Campanya 50/50 per a la Democràcia: no hi ha democràcia europea moderna sense la igualtat de gènere”.  Seguir leyendo

OBJECTIUS

ESTATUTS DE LA PLATAFORMA CATALANA DE SUPORT AL LOBBY EUROPEU DE DONES

 

ARTICLE PRIMER.  DENOMINACIÓ

Es constitueix una coordinadora d’associacions de dones, sense ànim de lucre, que es denominarà PLATAFORMA CATALANA DE SUPORT AL LOBBY EUROPEU DE DONES, la qual es regularà per els presents estatuts i per la Llei d’Associacions 7/97, del 18 de juny, i les demés disposicions concordants.

ARTICLE SEGON. DE LES FINALITATS I LES COMPETÈNCIES DE LA PLATAFORMA Seguir leyendo

« Siguientes entradas