La Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones és una xarxa de quinze entitats amb seu a Barcelona, que treballa per la no-discriminacióde les dones en tots el àmbits, però especialment els objectius pels quals desenvolupa la seva feina són els que tenen relació amb totes les formes de violència entre les dones i el dret de les dones a participar activament  totes les qüestions que tenen a veure amb els drets de ciutadania.

Ens definim com a ONG’S feministes, sense ànim de lucre, i que estem convençudes que la nostra participació a la societat és i ha de ser una participació política, entesa com la voluntat de totes nosaltres a influir en la millora de la societat per que desitgem viure en una societat més lliure i més igualitària per a totes les persones, una societat on la dignitat de les dones no sigui menyspreada i es reconeguin tots els drets i l’aportació que, com a gènere, fem a la societat.

Creiem que la Democràcia Participativa és un camí d’enfortiment de la societat civil. Pensem també que el diàleg social que s’estableix entre els poders públics i la societat és el que fa que les comunitats avancin i volem aprofundir en la necessitat d’establir el reconeixement al Tercer Sector Social del que formem part. Aquest sector és el format per associacions sense ànim de lucre i amb caràcter voluntari, amb un objectiu comú: el reconeixement i exercici de tots els drets en igualtat de condicions.

Som associacions que ens organitzem per i des de la societat civil i que formem el germen de la Democràcia Participativa. És a través del discurs, el debat i el consens que les associacions es converteixen en escoles de democràcia, bàsiques per una societat igualitària i, al mateix temps, són les qui poden constituir-se en les intermediàries entre la societat civil i el poder polític i/o l’Administració pública.

READ  JUNTA DIRECTIVA

 

La Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones forma part de les més de quatre mil associacions feministes d’arreu d’Europa que constituïm el “Lobby Europeu de Dones” amb seu a Brussel·les i que és escoltat pel Consell d’Europa en els temes relacionats amb la Igualtat i els Drets de les dones . Així mateix formem part de la Junta Estatal de la Coordinadora de Lobby’s d’Espanya (CELEM).

Des de la independència política que suposa una aportació no partidista però si global i reivindicativa i des de la confiança que dipositen en nosaltres altres dones, assumim com a prioritats els reptes dels acords de la Plataforma d’Acció de Pequín.

És per tot això i pel compromís que hem assumit que volem fer extensius a les altres associacions de Catalunya, a les altres dones, la necessitat de conèixer i defensar aquests acords, per què estem totalment convençudes que les propostes de la Quarta Conferencia Mundial de les Dones organitzada per les Nacions Unides (Pequín 1995), són les bases per una societat més democràtica i més participativa.