PROTOCOL D’ADHESIÓ D’associacions i altres ong’s de dones a la Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeo de Dones.

  1. Acord d’Adhesió de la Junta Directiva de l’entitat que ho sol·licita , segons determinin els estatuts. Si els estatuts no ho   contemplen , és competència de  la Junta Directiva de l’entitat fer l’ escrit corresponent.
  2. Remetre a la Plataforma, mitjançant carta de la Presidenta, la certificació de l’acord signat per la Secretaria de l’entitat, amb el vist i plau de la Presidenta.
  3. L’organ competent de la Plataforma – la Asamblea General – decidirà sobre les incorporacions sol.licitades i remetrà mitançant carta de la Presidenta o de la Secretaria amb el vist i plau de la Presidenta, còpia de la certificació de l’acord d’acceptació com a membre de ple pret de la Plataforma a la corresponent entitat.
  4. Aquesta certificació de l’acord d’acceptació de la/es incorporació/ns pot presentar-se al Registre d’Associacions per a la seva inscripció.

 

READ  Imprimir revista en 24 hores